อัฒจันทร์ : กีฬาสี อนุบาลลิมปิค 2019 (ติดตั้ง)

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : 

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 700 ที่นั่ง  , CentralPlaza Chiangmai Airport

Project Details

CLIENT: Little Hero CSR
LOCATION: CentralPlaza Chiangmai Airport
VALUE: N/A