โครงสร้างนั่งร้าน : ติดตั้งรอบเสาสูง 17 เมตร

Project Details

Project : งานติดตั้งนั่งร้านล้อมเสาสูง 17 เมตร
LOCATION: สยามสแควร์
VALUE : N/A