งานติดตั้งเวที : มิวเซียมสยาม

งานติดตั้งเวที : THE THINK

งานติดตั้งเวทีอลูมิเนียม ปรับระดับ 30-70 cm (สนามหญ้าพื้นต่างระดับ)

Project Details

CLIENT: THE THINK
LOCATION: มิวเซียมสยาม
VALUE: N/A