งานติดตั้งเวที เช่าเวที : งานแสดงคอนเสิร์ต

งานติดตั้งเวที เช่าเวที เช่าอัฒจันทร์  : งานแสดงคอนเสิร์ต

งานติดตั้งเวที พร้อมบันไดทางขึ้น-ลง

Project Details

CLIENT: บริษัทเอกชน
LOCATION: บริษัทเอกชน
VALUE: N/A