งานติดตั้งเวที เช่าเวที เช่าบันได  : งานแสดงคอนเสิร์ต

งานติดตั้งเวที เช่าเวที เช่าบันได  : Awakening Bangkok 2022

งานติดตั้งเวที พร้อมบันไดทางขึ้น-ลง

Project Details

CLIENT: Awakening Bangkok
LOCATION: ไปรษณีย์กลาง บางรัก
VALUE: N/A