ติดตั้งเวที : GET Awards 2019

งานติดตั้งเวที : GET Awards 2019

งานติดตั้งเวทีเปิดงานช่วงพิธีการ Get 1st Year Anniversary

Project Details

CLIENT: GET
LOCATION: Quartier CineArt ชั้น 6 EmQuartier
VALUE: N/A