อัฒจันทร์ : กีฬาสีองค์กร 4 สี

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : Sport days กีฬาสี 4 สี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง และ100 ที่นั่ง , สนามกีฬากลางแจ้ง สัตหีบ

Project Details

CLIENT: โรงเรียนจังหวัดสัตหีบ
LOCATION: สนามกีฬากลางแจ้ง สัตหีบ
VALUE: N/A