อัฒจันทร์ : การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม จ.อุทัยธานี

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม จ.อุทัยธานี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวนที่นั่งรวม 100 ที่นั่ง พร้อมเต็นท์ผ้าใบ

Project Details

CLIENT: การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม จ.อุทัยธานี
LOCATION: จ.อุทัยธานี
VALUE: N/A