อัฒจันทร์ : งานกีฬาสาธิตฯ สามัคคี 10 ชุด

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : Sport days อัฒจันทร์ งานกีฬาสาธิตฯ สามัคคี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 10 ชุด สถานที่ 3 แห่ง , มศว. องครักษ์

Project Details

CLIENT: งานกีฬาสาธิตฯ สามัคคี
LOCATION: มศว. องครักษ์
VALUE: N/A