อัฒจันทร์ : กีฬาสีองค์กร

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : Sport days กีฬาสี 4 สี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 30 ที่นั่ง , สนามฟุตบอล Superkick ลาดพร้าว 80

Project Details

CLIENT: Superkick
LOCATION: สนามฟุตบอล Superkick ลาดพร้าว 80
VALUE: N/A