อัฒจันทร์ : กีฬาสีโรงเรียน

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์สำหรับเชียร์กีฬาสี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 5 ชุด

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: โรงเรียนพญาไท
VALUE: N/A