อัฒจันทร์ : งานกีฬาสีองค์กร

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : Sport days กีฬาสีภายในองค์กร 4 สี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง , โรงงาน ซ.พุทธบูชา

Project Details

CLIENT: โรงงาน ซ.พุทธบูชา
LOCATION: โรงงาน ซ.พุทธบูชา
VALUE: N/A