อัฒจันทร์ : งานแถลงข่าว สี Beger

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์พร้อมราวกันตกสำหรับผู้สูงอายุ

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น + ชุดราวกันตก 3 ด้าน (จำนวน 60 ที่นั่ง)

Project Details

CLIENT: สี Beger
LOCATION: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
VALUE: N/A