อัฒจันทร์ : ฉากประกอบละคร และแฟชั่นโชว์

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : สำหรับถ่ายละคร/แฟชั่นโชว์

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 70 ที่นั่ง  , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC บางนา

Project Details

CLIENT: กองถ่ายละคร
LOCATION: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC บางนา
VALUE: N/A