อัฒจันทร์ : ชมการดีเบตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. 2022

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์สำหรับการดีเบตผู้สมัครผู้ว่ากทม. 2022

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น จำนวน 8 ชุด

Project Details

CLIENT: The Standard
LOCATION: Royal Paragon Hall
VALUE: N/A