อัฒจันทร์ : ชมการแข่งขันกีฬา

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์แข่งกีฬา

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น (ที่นั่งรวม 350 ที่นั่ง)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: สวนนงนุช
VALUE: N/A