อัฒจันทร์ : ชมการแข่งขัน TeqBall

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : ชมกีฬา TeqBall

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น (ที่นั่งรวม 200 ที่นั่ง)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: ศูนย์กีฬาหัวหมาก
VALUE: N/A