อัฒจันทร์ : ชมการแข่งขันกีฬา

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์สำหรับชมการแข่งขันกีฬา จังหวัดภูเก็ต

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 70 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: จังหวัดภูเก็ต
VALUE: N/A