อัฒจันทร์ : ชมการแสดง

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์สำหรับชมกิจกรรมและการแสดง

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น จำนวน 100 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: N/A
VALUE: N/A