อัฒจันทร์ : ชมกีฬา PARA Badminton

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : ชมการแข่งขัน PARA Badminton

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น x 6 ชุด (ที่นั่งรวม 500 ที่นั่ง)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: Royal Cliff Hotel Pattaya
VALUE: N/A