อัฒจันทร์  : ถ่ายภาพหมู่ แถลงข่าว

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์สำหรับถ่ายภาพหมู่

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 2 ชั้น พร้อมพรมสีเทาเข้ม

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: ทำเนียบรัฐบาล
VALUE: N/A