อัฒจันทร์ : ประกอบการถ่ายรายการ

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์ถ่ายรายการ CU on the Road SS3

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 2 ชุด

Project Details

CLIENT: CU on the Road
LOCATION: Studio
VALUE: N/A