อัฒจันทร์ และเช่าเวที : อัฒจันทร์รับชมละครเวที

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : ละครเวที ภ.จันทน์เพ็ญ

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น (แบบลึกพิเศษ) จำนวน 200 ที่นั่ง , ภัตตราคารจันทร์เพ็ญ พระราม 4

+ พร้อมชุดราวกันตก ซ้าย-ขวา

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: ภัตตราคารจันทน์เพ็ญ พระราม 4
VALUE: N/A