อัฒจันทร์ และเช่าเวที : งานแถลงข่าว BURIRUM MARATHON 2020

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : BURIRUM MARATHON 2020

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง , The Street รัชดา

+ พร้อมชุดราวกันตก 3 ด้าน

Project Details

CLIENT: BURIRUM MARATHON 2020
LOCATION: The Street ถ.รัชดาภิเษก
VALUE: N/A