อัฒจันทร์ : เชียร์ฟุตบอลโลก 2022

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์เชียร์ฟุตบอลโลก 2022

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 2 ชุด

Project Details

CLIENT: Hotel Swissôtel Bangkok Ratchada
LOCATION: Hotel Swissôtel Bangkok Ratchada
VALUE: N/A