อัฒจันทร์ : แข่งกีฬาริมสระว่ายน้ำ

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์ชมแข่งกีฬาว่ายน้ำ

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น ริมสระว่ายน้ำ

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: สาธิต มศว. ประสานมิตร
VALUE: N/A