อัฒจันทร์ : แข่งกีฬาสีมหาวิทยาลัย

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์แข่งกีฬาสีมหาวิทยาลัย

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น จำนวน 4 ชุด (ที่นั่งรวม 200 ที่นั่ง)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ
VALUE: N/A