อัฒจันทร์ : การแข่งขันกีฬาสีประจำปี

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : การแข่งขันกีฬาสีประจำปี

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น จำนวนที่นั่งรวม 200 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: การแข่งขันกีฬาประจำปี
LOCATION: กรุงเทพมหานคร
VALUE: N/A