อัฒจันทร์ : แฟชั่นโชว์ ​SmileyHound

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : ชมแฟชั่นโชว์ SmileyHound

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น พร้อมชุดราวกันตก (ที่นั่งรวม 120 ที่นั่ง)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: Emsphere
VALUE: N/A