อัฒจันทร์ และเช่าเวทีแคทวอล์ค: แฟชั่นโชว์

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวทีแคทวอล์ค : อัฒจันทร์ 4 ชั้น 2 ชุด จำนวนรวม 144 ที่นั่ง (แบบ Socail Distancing)

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: 515 Victory Hotel
VALUE: N/A