อัฒจันทร์ และเช่าเวที : กีฬาสีองค์กร

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : กีฬาสีภายในองค์กร

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3-4 ชั้น จำนวน 300 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: CenterPoint Studio
VALUE: N/A