อัฒจันทร์ และเช่าเวที : กิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : กิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5-6 ชั้น จำนวน 250 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: N/A
VALUE: N/A