อัฒจันทร์ และเช่าเวที : งานสัมมนา NEXT REAL

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : Next Real Seminar 2020

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น จำนวนที่นั่งรวม 250 ที่นั่ง และเวทีผู้ดำเนินรายการ

Project Details

CLIENT: หลักสูตร Next Real
LOCATION: โรงแรมแมริออท สุรวงศ์
VALUE: N/A