อัฒจันทร์ และเช่าเวที : พรรคการเมือง

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : สำหรับงานพรรคการเมือง

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 3 ชุด (พรมสีน้ำเงิน)

Project Details

CLIENT: พรรคสร้างอนาคตไทย
LOCATION: N/A
VALUE: N/A