อัฒจันทร์ และเช่าเวที : สัมมนาโครงการ The NEXT Real

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์สำหรับงานสัมมนาโครงการ The NEXT Real

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น จำนวน 3 ชุด

Project Details

CLIENT: The NEXT Real
LOCATION: N/A
VALUE: N/A