อัฒจันทร์ และเช่าเวที : KAVE FEST คอนเสิร์ต

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : KAVE FEST คอนเสิร์ต

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4-5 ชั้น จำนวน 200 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: Mingle Mall
VALUE: N/A