อัฒจันทร์ และเช่าเวที  : หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 3 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด, เซียร์ รังสิต

Project Details

CLIENT: ส.ส.ท.
LOCATION: เซียร์ รังสิต
VALUE: N/A