อัฒจันทร์ และเช่าเวที  : เปิดตัวผลิตภัณฑ์ NIVEA MEN

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : NIVEA MEN SAFEHOUSE

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 4 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง , ลาน Hard Rock สยามสแควร์

+ พร้อมชุดราวกันตก 3 ด้าน

Project Details

CLIENT: NIVEA MEN
LOCATION: ลาน HARD ROCK สยามสแควร์
VALUE: N/A