อัฒจันทร์ : 500 – 1,000 ที่นั่ง

งานติดตั้งอัฒจันทร์  : อัฒจันทร์ขนาดใหญ่มากกว่า 1,000 ที่นั่ง

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 6-8 ชั้น จำนวน 1,000-2,000 ที่นั่ง

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: N/A
VALUE: N/A