อัฒจันทร์ : AIS Call Center

งานติดตั้งอัฒจันทร์ กีฬาสีองค์กร : AIS CALL CENTER

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น สำหรับ 50 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ซ้าย-ขวา, Voice Space ถ.วิภาวดีรังสิต

Project Details

CLIENT: AIS Call Center
LOCATION: Voice Space ถ.วิภาวดีรังสิต
VALUE: N/A