อัฒจันทร์ : BEGER BE HAPPY

งานติดตั้งอัฒจันทร์ : BEGER BEHAPPY

งานติดตั้งอัฒจันทร์ 5 ชั้น สำหรับ 60 ที่นั่ง, ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Project Details

CLIENT: สี BEGER
LOCATION: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
VALUE: N/A