เช่าเวที : งานสัมมนาสูง 40 ซม.

งานติดตั้งเวที  : งานสัมมนา

งานติดตั้งเวที ขนาด 3.5 x 7.2 เมตร พร้อมบันได 2 ชุด

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: จ.นครปฐม
VALUE: N/A