เช่าเวที : งานแถลงข่าว POSTiVERSE

งานติดตั้งเวที  : งานแถลงข่าว POSTiVerse

งานติดตั้งเวที ขนาด 3.5 x 6.0 เมตร พร้อมบันได 2 ชุด

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: ไปรษณีย์กลาง บางรัก
VALUE: N/A