เช่าเวที : งานแฟชั่นโชว์ สยามพารากอน

งานติดตั้งเวที  : งานแฟชั่นโชว์คุณหนู

งานติดตั้งเวที ขนาด 2.4 x 3.5 เมตร พร้อมบันได 3 ชุด

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: Siam Paragon
VALUE: N/A