อัฒจันทร์ และเช่าเวที  : อัฒจันทร์ 400 ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : อัฒจันทร์ 400 ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน

งานติดตั้งเวที เช่าเวที 5 ชั้น หน้ากว้าง 30 เมตร (สำหรับ 400 ที่นั่ง) และแพลทฟอร์ม 2 เมตร สำหรับสื่อมวลชน , Rama Gardens Hotel Bangkok

Project Details

CLIENT: HINO (THAILAND)
LOCATION: Rama Gardens Hotel Bangkok
VALUE: N/A