เช่าเวที : เปิดตัวโกดังสินค้าใหม่

งานติดตั้งเวที  : งานเปิดตัวโกดังสินค้าใหม่

งานติดตั้งเวที ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมบันได 2 ชุด

Project Details

CLIENT: N/A
LOCATION: นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี
VALUE: N/A