งานติดตั้งเวที เช่าเวที : ความสูง 2 สเตป พร้อมชุดบันได

งานติดตั้งเวที เช่าเวที  : กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่

งานติดตั้งเวที 2 สเตป ขนาด 3.0 x 8.5 เมตร สูง 1.20 เมตร
และ ขนาด 1.2 x 8.5 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมบันไดทางขึ้น

Project Details

CLIENT: บริษัทเอกชน
LOCATION: บริษัทเอกชน
VALUE: N/A