เวที : การแสดงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

งานติดตั้งอัฒจันทร์ และเช่าเวที  : การแสดงริมแม่นำ้เจ้าพระยา

งานติดตั้งเวที 3 ชุด (พรมแดง)

Project Details

CLIENT: ราชนาวีสโมสร
LOCATION: N/A
VALUE: N/A