ติดตั้งเวที เช่าเวที นั่งร้านลิ่มล็อค: งานทำบุญครบรอบ 35 ปี ASB

งานติดตั้งเวที เช่าเวที: งานทำบุญครบรอบ 35 ปี The American School of Bangkok

งานติดตั้งเวทีนั่งร้านลิ่มล็อค ขนาด D1.2 x L32.4 x H0.8 – 1.0 m. (ปรับความสูงได้)

Project Details

CLIENT: The American School of Bangkok
LOCATION: The American School of Bangkok สุวรรณภูมิ
VALUE: N/A