เวที : งานสัมมนา Seedstars Asia Summit

งานติดตั้งเวที : งานสัมมนา Seedstars

งานติดตั้งเวทีขนาด D3.0 x L6.0 x H0.4 m.
+ บันได สูง 20 cm. สำหรับขึ้นลง

Project Details

CLIENT: Event Organizer
LOCATION: ANANDA Development at FYI Center
VALUE: N/A